Jakie sprzęty są niezbędne w przetwórni ryb?

Przetwórstwo ryb to istotna gałąź przemysłu spożywczego. Dla maksymalnego zwiększenia wydajności przetwórnie są w dzisiejszych czasach obiektami w dużej mierze zautomatyzowanymi – wiele z czynności związanych z obróbką ryb wykonywanych jest przez specjalnie dostosowane do tych zadań maszyny. Poznaj bliżej te urządzenia i dowiedz się do czego są wykorzystywane.

Defrostery

Te maszyny nie pełnią bezpośrednio żadnego funkcji w obróbce ryb, ale służą przygotowaniu ich do całego procesu. Mają one postać długich, zamykanych tuneli z wewnętrznych przenośnikiem, do których wprowadza się bloki zamrożonych ryb. Wewnątrz defrostera surowiec jest poddawany natryskowi przy użyciu wody o temperaturze około 21 stopni. W ten sposób ryby zostają w relatywnie krótkim czasie rozmrożone.

Sortownice

Zgodnie z nazwą służą do sortowania ryb pod względem wielkości. To ważny etap w całym procesie obróbki, ponieważ inne maszyny są dostosowane do pracy na okazach o konkretnie określonych wymiarach – zarówno zbyt małe i zbyt duże ryby nie mogą być w nich obrabiane

Patroszarki

Jedną z maszyn wykonującą bezpośrednio obróbkę surowca jest patroszarka. Jej zadaniem jest, jak łatwo zauważyć, patroszenie, czyli usuwanie organów wewnętrznych ryb. Patroszarki naszej produkcji osiągają wydajność na poziomie do 20 ryb na minutę, a przy tym wyposażane są w system odzysku ikry.

Linie do obróbki

Wypatroszone ryby poddawane są dalszej obróbce polegającej między innymi na usunięciu skóry, ości, ogona płetw. Aby przyspieszyć ten proces stosowane są specjalne, wielostanowiskowe linie do obróbki, na których pracuje określona ilość pracowników, wykonujących pojedyncze, ściśle określone zadania. Taki model produkcji odznacza się bardzo wysoką wydajnością.

Przenośniki taśmowe

Ich zadaniem jest łączenie maszyn i stanowisk roboczych w jedną linię technologiczną, zapewniającą stały przepływ surowca między kolejnymi etapami produkcji. To również ma przełożenie na przyspieszenie produkcji, gdyż pozwala uniknąć przestojów w pracy.

Te oraz wiele innych urządzeń dla przetwórni rybnych znajdziecie Państwo w naszej ofercie.