Jakich umiejętności wymaga zarządzanie statkiem rybackim?

Statki rybackie wymagają prawidłowego zarządzania, gdyż tylko wtedy są w stanie utrzymać optymalną wydajność pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej aspektom związanym z kwalifikacjami niezbędnymi do zarządzania statkiem rybackim.

Jakich kwalifikacji potrzeba do zarządzania statkiem rybackim? 

Przede wszystkim osoba zarządzająca statkiem rybackim musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z polskimi przepisami, aby objąć funkcję kapitana na takiej jednostce, konieczne jest posiadanie stopnia żeglarskiego ukończonych studiów wyższych o specjalności nawigacja morska, a także minimum dwuletniego doświadczenia pracy na morzu. Do tego dochodzą liczne szkolenia uzupełniające. 

Zarządzanie statkiem wymaga również kwalifikacji dotyczących takich zagadnień jak:

  • Zarządzanie personelem – dobór pracowników, wyznaczanie stanowisk i dyżurów, płace, etc.
  • Znajomość zasad– np. wiedza na temat okresów sezonów rozrodu, dobór metod połowu, wiedza o kwotach połowowych etc.
  • Znajomość przepisów dotyczących połowów – m.in. kwot połowowych. 

Wyposażenie przetwórni ryb na statku jest kolejnym aspektem, który wpływa na efektywność pracy. Zarządca powinien znać się na technologii przetwarzania surowców oraz być w stanie kontrolować jakość produkcji. Z tego względu wartość inwestycji w nowoczesne urządzenia i maszyny jest nieoceniona dla funkcjonowania statku rybackiego. 

Czy można zlecić zarządzanie statkami zewnętrznej firmie? 

Istnieje możliwość powierzenia zarządzania statkiem rybackim zewnętrznej firmie specjalizującej się w tego rodzaju usługach. Wiele przedsiębiorstw świadczy kompleksowe usługi zarządzania jednostkami pływającymi, obejmujące zarówno planowanie połowów, nadzór nad załogą, jak również dbanie o przestrzeganie przepisów prawnych czy utrzymanie sprzętu i wyposażenia przetwórni ryb. Wybór takiego rozwiązania może być korzystny zwłaszcza dla armatorów, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia lub czasu na samodzielne zarządzanie swoją flotą.